Hàu tách nửa vỏ.

Hàu tách nửa vỏ.


Để dễ dàng cho khách hàng khi mua Hàu sữa và chế biến không phải đập và cạy. Khi khách đặt hàng sẽ đập, tách và đóng gói.
Chúng tôi thực hiện việc đập và tách một vỏ sẵn, rửa sạch đóng gói.(hàu sữa tách nửa vỏ)
- Sử dụng ăn sống hoặc nướng tùy theo cách chế biến.